top of page

Drømmen om friluftslivet for Fred

Friluftslivet for Fred er en drøm om en multikulturell samfunnskultur der vi  har en nær, sunn og fredfull relasjon til naturen, oss selv og til hverandre. 

Bakgrunn

Drømmen Friluftslivet for Fred vokste gjennom fra integrerings og naturveilednings prosjektet Friluftsliv for flyktninger,  et samarbeidsprojekt jeg hadde i Statens Naturoppsyn med Bjørnebekk asylmottak i Ås i januar 2016.

 

I det prosjektet  inviterte vi andre kulturer til å lære om norsk friluftsliv.  Noen delte liknende erfaringer fra hjemlandet og for andre var det nytt å bruke skogen på en slik måte. 

 

"Det er første gangen tankene stilner og jeg føler fred", sa en deltaker som hadde sittet 20 minutter for seg selv.  En kvinne hadde med nydelig krydret og marinert kjøtt som vi  stekte over bålet sammen. To andre deltakere koste seg med vannpipe på et reinsdyrskinn. 

 

I dette prosjektet hadde vi fokus på å lære bort den norske tradisjonen.  Integrering er litt annerledes. Det er samhandling på tvers av kulturer der vi lærer av hverandre og skaper noe sammen.  Drømmen Friluftslivet for Fred er at vi i fremtiden inviterer andre kulturer til å komme sammen med den norske friluftsrelasjoien, lærer av hverandres forhold til naturen og å utvikler vårt forhold til naturen videre i fellesskap.

 

Hvordan blir friluftslivet når folk fra flere kulturer går sammen om å bruke naturen basert på disse premissene?  Hva kan vi lære av hverandre?

Hvordan kan vi utvikle vårt natursyn sammen for å bidra til en bærekraftig utvikling av vår kultur?

 

Visjonen i drømmen om et Friluftsliv for fred

Leve sammen i fred

For at vi skal få fred i verden, så må alles stemmer og erfaringer betraktes som likeverdige. Friluftslivet for Freds visjon er at vi utvikler en friluftslivskultur basert på helsefremmende og fredsbevarende samarbeidsformer.

Naturen gir indre fred
Naturopplevelser i seg selv kan gi indre fred og indre fred henger sammen med ytre

fred i verden. Friluftslivs aktiviteter bidrar til god fysisk, sosial og mental helse. Friluftslivet for Fred sin visjon er at vi utvikler et friluftsliv som også bidrar til indre fred.

Fredfull relasjon til naturen
Friluftslivet for fred sin visjon er at vi må spre forståelsen av at vi alle er fra og av natur. Ulike kulturer har forskjellig syn på naturen. For å utvikle et fredfylt og bærekraftig relasjon til naturen trenger vi å reflektere rundt, skape forståelse og respekt for ulike natursyn og å utvikle vårt natursyn videre. 

logo med sirkel (003).jpg

Friluftsliv for Fred er en drøm om en multikulturell samfunnskultur med nær, sunn og fredfull relasjon til naturen, oss selv og hverandre.

Logoen er tegnet av Malin Ytterstad.

20160113_143054(0).jpg
bottom of page