top of page

Bli inspirert!

forblåste Hair

Live-it Nature Movement

Ønsker du å starte ditt eget Live-it Nature prosjekt?

Stort eller lite?

 

Ta kontakt, jeg hjelper deg gjerne i gang!  

Mannen foran Window

For bedrifter

Er du en etablert leder med ansvar for ansatte?

Er du opptatt av å naturmiljøet og å lede etter gode verdier?

Har du en sensitivitet for naturen som gir deg viktig inspirasjon i livet?

Kan tenke deg å fordype deg i din naturkontakt og bruke inspirasjonen til å utvikle deg selv som leder?

Er du klar for å omsette verdier til handling?

Jeg er ute etter  1-2 ledere som kan tenke seg  fordypende samtaler og  verktøy for videre fordypning i naturkontakt.

bottom of page