Om Nature Senses

Nature Senses er underveis til å bli en samling med aktiviteter og praksiser som har hjulpet og hjelper meg til å finne motstandsdyktighet, glede og mening i en verden som er i sterk endring. 

 

Jeg ønsker å dele de med deg som er nysgjerrig på hvordan naturen kan

  • ta deg nærmere deg selv og retter opp kompasset ditt 

  • styrke følelsen av hva som kjennes rett

  • forsterke indre ro

  • gi tanker og følelser som gjør deg mer robust.  

Det er også for deg som føler at god dialog og samarbeid gir et godt og stabilt liv.

På denne siden finner du foreløpig veiledning til noen enkle naturmeditasjoner  og noen av de praktiske aktivitetene jeg kjenner til og gjør. Slik som tapping av bjørkesevje, lage villmjød og naturleker for barn og voksne.

 

Følg meg gjerne på instagram natursenses og livesinhage

Under kan du lese om bakgrunnen og motivasjonen min. 

Live skiver om seg selv:
Jeg er over gjennomsnittet opptatt av naturen.  Under hele oppveksten min 
og fortsatt i dag, har samfunnet rundt meg vært opptatt av miljøvern. Hva skal til for at vi tar bedre vare på naturen? Hvordan kan vi ta vare på oss selv oppi dette? Jeg kan med hånda på hjertet si at omtrent alt jeg har gjort frem til nå har vært med tanke på å forstå og praktisere dette bedre. 

 

Erfare naturen
I 2002  ble jeg ferdig med min mastergrad i naturforvaltning  på NMBU i Ås. Siden da har jeg jobbet  
og studert i og med natur og mennesker.  Blant annet har jeg bodd på en husmannsplass med utedo  i 7 år, studert naturnævær og kulturell utvikling i California, tatt enhetsterapi studie, utdannet meg som yin yoga instruktør og thai yoga massør, jobbet som naturoppsyn på Svalbard og utviklet ferdigheter til å gå 2 ukers turer i fjellet.

 

Fra 2009 til 2018 jobbet jeg som naturoppsyn og naturveileder i Statens Naturoppsyn i Oslo. I dag jobber jeg med sykkelplanlegging i Fredrikstad kommune, brygger mjød og driver en communitygarden i Engelsviken. For 10 år siden intervjuet jeg flere om deres forhold til naturen. Da lærte jeg at mange har relasjoner til naturen som er helt  unike.  Til tross for at  jeg vet mye om naturopplevelser,  tok jeg meg i å bli  dypt overrasket over de skattene som lå i folk. Deler av denne relasjonen virket som om lå som et stille språk. Gjennom samtaler utviklet både de og jeg en dypere forståelse av hva naturrelasjon er og betydningen av disse i dagliglivet. Jeg ble derfor inspirert til å bidra til å spre kunnskap om naturopplevelser slik de oppleves  av folk for å skape en dypere forståelse for verdien naturen har i vår kultur. 

 

Mange av de verdiene jeg så at folk hadde, speilet seg ikke helt i vår kultur. En ambisjon jeg har er å bidra til at vår kultur utvikles på bakgrunn av de verdiene folk opplever fra deres egne personlige relasjon til naturen. 

Natur, kropp, sanser og urfolk kunnskap

Ja, til og med yoga, mindfullness trening og Thai Yoga massasje har  virkelig bidratt med perspektiver. Jeg er også inspirert av naturfolks og andre gamle kulturers forhold til natur, og kropp og bevissthet.  De siste 3-4 årene har jeg opplevd at det er en sterk sammenheng mellom  miljøbevissthet, naturopplevelser, mental og følelsesmessig bevissthet, naturkunnskap, kroppsbevissthet og  helse, slik blant annet miljøpsykologien er inne på.  Og at  mangfoldet av sanser som er involvert når jeg bygger indre og ytre relasjoner har mye å bety, slik som berøring, lyd, lukt, smak og syn. 

Nature Senses som begrep handler nettopp om dette. Om noe veldig grunnleggende ved å leve, om livet selv, om å sense sin indre natur i møte med den ytre naturen. 

Vi har allerede mye bra forskning på hvordan naturen virker på oss, men likevel kommer den til kort. Jeg er nysgjerrig på hvordan jeg kan bruke mine egne erfaringer til å bringe mer lys på dette temaet. Ives, Freeth og Fisher kom i 2020 med begrepet "Inside - out sustainability" med en oppfordring til å ta mer på alvor hvordan man ved å stimulere den indre verden kan styrke vår evne til møte miljøutfordringene vi står i i dag. 

Den store sammenhengen.

Hvilken betydning har det at vi samfunnsborgere har en sterk relasjon til naturen?  ​I hvilken grad har denne relasjonen noe å si for evnen vår til å skape helsefremmende miljø? I hvilken betydning har naturnærvær for samfunnsikkerhet? Dette er spørsmål jeg undrer meg over. 

 

Et viktig skifte

I 2019 skjedde det et skifte i verden. De menneskeskapte klimaendringene ble allment akseptert som sanne og rapporter om store ødeleggelser av naturen på jorden. I tiden etter kom flere rapporter som viste oss at for lite er blitt gjort og gjøres for å unngå ustabile økosystem, værfenomen med betydelige konsekvenser for avlinger, flom, tørke og konflikt om naturressurser. Vi må forberede oss på en fremtid vi ikke kjenner, og at den kan bli krevende. Det var også da skiftet begynte i meg. Jeg gikk gjennom en sorg over at kampen om å redde verden slik jeg kjenner den var tapt. Min motivasjon for å jobbe for de store strukturelle endringene som skulle forhindre dette fikk en stor slagside. Tilliten til systemet rundt meg fikk en knekk.

 

Hva nå? Snevre inn fokuset

Det jeg har kontroll over er meg selv og mine egne handlinger.  I stedet for å prøve å endre andre, så begynte jeg å endre fokus til hvordan jeg kan skape endringen selv i tråd med mine verdier. I stedet for å prøve å gjøre vår kultur til en mer naturnært kultur så gjør jeg mine egne aktiviteter og praksiser og bruke mer tid på å skape et steilt og trygt liv rundt meg selv. De bidrar til indre stabilitet og glede. Vise gjennom handling.

 

Naturpraksisen har holdt de indre verdiene mine enere og skaper resiliens og motstandskraft i mitt eget liv som motsats til en verden i endring.  Den har også gitt meg lyst til å nyte det enkle og å glede meg over å gjøre ting som styrker livet på jorda.

Communitygarden i Engelsviken var ett "inside-out" svar for meg.  Sammen med mine andre naturnære praksiser der jeg holder kontakten med det som alltid vil bestå og som gir styrke og ro. Når jeg dyrker mat der jeg styrker jorda og bidrar til biologiske mangfold, bidrar jeg også til stabilitet i mitt eget liv.  gjennom å lære meg sikre meg sunn mat og ha en møteplass med andre. og gjennom å få trygghet med å oppleve at naturen gir og gir.  

 

Det ble et skifte til å ta bedre vare på meg selv i en ustabil tid. Og inspirere andre gjennom at jeg lever bedre ut mine egne verdier.  I stedet for å prøve å endre verden.

Nature Senses er tenkt å dele de aktivitetene som har fungert for meg for å holde meg ved min egen kompassretning. Kanskje den aller beste måte å bidra til endring på?

67843966536__5E9CCE2E-E6D2-42E5-8DBF-3940AFEBDFF4.jpeg
IMG_2207.jpeg

Artikler Live har skrevet

Slik ble jeg et naturmenneske 

Artikkel i harvest her

Hva skjer inne i oss der ute?

Artikkel i Harvest her

Det stille språket må inn i naturvernarbeidet

Naturvitern nr 2, 2013 her

Kan naturopplevelsen formidles?

I Grevlingen nr 5 2014  s 41.  Naturvernforbundet Oslo og Akershus.

her

Økonomi som drives av indre skaperkraft. Pengevirke (cultura bank sitt magasin) 2017 nr 1. Her 

Kort om Lives bakgrunn:

Master i naturforvaltning, NMBU, 2002

Statens Naturoppsyn Oslo og Akershus. Naturoppsyn og naturveileder (2007- 2018)

.........

IMG_1981

Dugnad i Engelsviken Parsellhage

20220912_132618

Live føler seg veldig komfortabel i naturen. Her veldig sliten og lattermild på rypejakt på Svalbard

Operafjellet, Longyearbyen

Live elsker svalbard. Hun har vært der 11 ganger. Halvparten på jobb, engang som kunstner i tovede klær og resten på ferie.

hulderskjørt

Før Live begynte i Statens naturoppsyn, designet, tovet og solgte hun klær

Nordlyskjole

Lives nordslyskjole i Magdalenefjorden i NV Spitsbergen nasjonalpark

Norlys luer

Nordlys luer på Longyearbreen

Jorden kjerne kjole

Lives festdrakt ved Sarkofagen, Longyearbyen

Fary Tern på Seychellene

Live har jobbet som gjeste oppsyn og guide for Bird Language International på Seychellene.

Blåbær

Høsting!

Tørket kjøtt

Hjemmelaget turmat er en av Lives hobbyer

hjemmelaget tørket turmat

Børgfjellturen i 10 dager ble gjennomført med hjemmelaget turmat

sjøfugljakt

Live jaktet sjøfugl fra kajakk på sørlandet i 7 år. Hun ga seg fordi "det smalt så mye"! Tok det opp igjen i 2022 for å være en del av sirkelen.

Eik på Nesodden

Et gammelt eiketre kan huse mange hundre arter. Det er noe å klemme!

Soloppgang i Gamle Hellesund

Live heter Solbrækken til etternavn. Det betyr soloppgang.