Om Nature Senses

Her finner du inspirasjon til noen enkle naturmeditasjoner, inspirerende lesestoff om naturnærvær.

 

Naturnærvær bidrar til å bli kjent med og glad i naturen. Det skaper glede, trygghet, indre ro og en følelse av å høre til.  Er du interessert i friluftsliv, naturen, meditasjon, mindfullness og "skogsbading", kan dette være noe for deg. 

Jeg tilbyr også kurs og veiledning i naturleker, brygging av villmjød og tapping av bjørkesevje.  

Nature Senses er en ide av Live S. Danielsen. Under kan du lese hva hun skriver om seg selv.

IMG_1938.jpeg

Live skiver om seg selv:
Jeg er over gjennomsnittet opptatt av naturen.  Under hele oppveksten min 
og fortsatt i dag, har samfunnet rundt meg vært opptatt av miljøvern. Hva skal til for at vi tar bedre vare på naturen? Hvordan kan vi ta vare på oss selv oppi dette? Jeg kan med hånda på hjertet si at omtrent alt jeg har gjort frem til nå har vært med tanke på å forstå og praktisere dette bedre. 

 

Erfare naturen
I 2002  ble jeg ferdig med min mastergrad i naturforvaltning  på NMBU i Ås. Siden da har jeg jobbet  
og studert i og med natur og mennesker.  Blant annet har jeg bodd på en husmannsplass med utedo  i 7 år, studert naturnævær og kulturell utvikling i California, tatt enhetsterapi studie, utdannet meg som yin yoga instruktør og thai yoga massør, jobbet som naturoppsyn på Svalbard og utviklet ferdigheter til å gå 2 ukers turer i fjellet.

 

Fra 2009 til 2018 jobbet jeg som naturoppsyn og naturveileder i Statens Naturoppsyn i Oslo. I dag jobber jeg med sykkelplanlegging i Fredrikstad kommune, brygger mjød og driver en communitygarden i Engelsviken. For 10 år siden intervjuet jeg flere om deres forhold til naturen. Da lærte jeg at mange har relasjoner til naturen som er helt  unike.  Til tross for at  jeg vet mye om naturopplevelser,  tok jeg meg i å bli  dypt overrasket over de skattene som lå i folk. Deler av denne relasjonen virket som om lå som et stille språk. Gjennom samtaler utviklet både de og jeg en dypere forståelse av hva naturrelasjon er og betydningen av disse i dagliglivet. Jeg ble derfor inspirert til å bidra til å spre kunnskap om naturopplevelser slik de oppleves  av folk for å skape en dypere forståelse for verdien naturen har i vår kultur. 

 

Mange av de verdiene jeg så at folk hadde, speilet seg ikke helt i vår kultur. En ambisjon jeg har er å bidra til at vår kultur utvikles på bakgrunn av de verdiene folk opplever fra deres egne personlige relasjon til naturen. 

Natur, kropp, sanser og urfolk kunnskap

Ja, til og med yoga, mindfullness trening og Thai Yoga massasje har  virkelig bidratt med perspektiver. Jeg er også inspirert av naturfolks og andre gamle kulturers forhold til natur, og kropp og bevissthet.  De siste 3-4 årene har jeg opplevd at det er en sterk sammenheng mellom  miljøbevissthet, naturopplevelser, mental og følelsesmessig bevissthet, naturkunnskap, kroppsbevissthet og  helse, slik blant annet miljøpsykologien er inne på.  Og at  mangfoldet av sanser som er involvert når jeg bygger indre og ytre relasjoner har mye å bety, slik som berøring, lyd, lukt, smak og syn. 

Nature Senses som begrep handler nettopp om dette. Om noe veldig grunnleggende ved å leve, om livet selv, om å sense sin indre natur i møte med den ytre naturen. 

Vi har allerede mye bra forskning på hvordan naturen virker på oss, men likevel kommer den til kort. Jeg er nysgjerrig på hvordan jeg kan bruke mine egne erfaringer til å bringe mer lys på dette temaet. 

Den store sammenhengen.

Hvilken betydning har det at vi samfunnsborgere har en sterk relasjon til naturen?  ​I hvilken grad har denne relasjonen noe å si for evnen vår til å skape helsefremmende miljø? I hvilken betydning har naturnærvær for samfunnsikkerhet? Dette er spørsmål jeg undrer meg over.

Artikler Live har skrevet

Slik ble jeg et naturmenneske 

Artikkel i harvest her

Hva skjer inne i oss der ute?

Artikkel i Harvest her

Det stille språket må inn i naturvernarbeidet

Naturvitern nr 2, 2013 her

Kan naturopplevelsen formidles?

I Grevlingen nr 5 2014  s 41.  Naturvernforbundet Oslo og Akershus.

her

Økonomi som drives av indre skaperkraft. Pengevirke (cultura bank sitt magasin) 2017 nr 1. Her 

Kort om Lives bakgrunn:

Master i naturforvaltning, NMBU, 2002

Statens Naturoppsyn Oslo og Akershus. Naturoppsyn og naturveileder (2007- 2018)

.........

Operafjellet, Longyearbyen

Live elsker svalbard. Hun har vært der 11 ganger. Halvparten på jobb, engang som kunstner i tovede klær og resten på ferie.

hulderskjørt

Før Live begynte i Statens naturoppsyn, designet, tovet og solgte hun klær

Nordlyskjole

Lives nordslyskjole i Magdalenefjorden i NV Spitsbergen nasjonalpark

Norlys luer

Nordlys luer på Longyearbreen

Jorden kjerne kjole

Lives festdrakt ved Sarkofagen, Longyearbyen

Fary Tern på Seychellene

Live har jobbet som gjeste oppsyn og guide for Bird Language International på Seychellene.

Blåbær

Høsting!

Tørket kjøtt

Hjemmelaget turmat er en av Lives hobbyer

hjemmelaget tørket turmat

Børgfjellturen i 10 dager ble gjennomført med hjemmelaget turmat

sjøfugljakt

Live jaktet sjøfugl fra kajakk på sørlandet i 7 år. Hun ga seg fordi "det smalt så mye"!

Eik på Nesodden

Et gammelt eiketre kan huse mange hundre arter. Det er noe å klemme!

Soloppgang i Gamle Hellesund

Live heter Solbrækken til etternavn. Det betyr soloppgang.